Varmvattenberedare

Pris och installation av varmvattenberedare

Varmvattnet på villa, egnahemshus och radhus värms oftast med hjälp av varmvattenberedare. Till varmvattenberedarens uppgifter hör att värma upp vattnet i hemmet. I all enkelhet är en varmvattenberedare en isolerad behållare gjord av material som tål korrosion och har ett motstånd som värmer upp vattnet till ungefär +65 °C. Det är viktigt att vattnet värms upp över +60°C för att döda bakterier som lever i stillastående vatten. Efter att vattnet värmts upp är det färdigt att användas. 

Val av varmvattenberedare

Viktigaste kriterierna för beredaren är rätt storlek och hög kvalitet på tillverkningsmaterialet. Då man väljer storleken på varmvattenberedaren ska man ta i hänsyn hur många som använder varmvatten i hushållet samt mängden av varmvatten som används. Ta i beaktande även tillfällig toppförbrukning av varmvatten och välj hellre en lite för stor beredare än en lite för liten. Att stå och duscha förbrukar ca. 10 liter vatten per minut.

Placering av varmvattenberedare

Det lönar sig att installera beredaren i ett varmt utrymme för att minska på värmeförlusten. Se också till att utrymmet har en golvbrunn, vatten från beredarens överfyllnadsskydd leds dit och ifall varmvattenberedaren börjar läcka är det bättre att låta vattnet rinna ut i golvbrunnen än på parketten, så att det inte skapas vattenskada. Varmvattenberedare brukar monteras fast på väggen men de kan också ställas på golvet, men då måste man se till att det finns mellanrum mellan golv och beredaren. 

Underhåll av varmvattenberedare

En varmvattenberedare kräver inte särskilt mycket underhåll. Viktigaste är att kolla att säkerhetsventilen fungerar ett par gånger om året. Ifall din varmvattenberedare har en offeranod bör den kollas 1 gång om året. För att döda legionella bakterier måste vattnet värmas upp till +60°C, så kolla temperaturen med jämna mellanrum. Du kan också tömma beredaren på vatten och putsa beredaren på slam med jämna mellanrum.

Livslängd 

Livslängden på varmvattenberedaren påverkas av bruk, underhåll och vattnets kvalité. En varmvattenberedare håller oftast mellan 10-20 år. Man brukar märka fel på beredaren först när man inte får tillräckligt varmt bruksvatten eller vattentemperaturen är ljummet. De vanligaste felen brukar vara trasig säkerhetsventil, trasigt motstånd eller annars bara plaströr i beredaren som spruckit. En ny varmvattenberedare är alltid mer energieffektiv än en gammal, pga bättre värmeisolering vilket leder till mindre värmeförluster. Ifall din beredare är gammal lönar det sig att byta ut den före den går sönder, på så sätt undviker du eventuella vattenskador också. 

Pris på varmvattenberedare

Priset på en varmvattenberedare varierar beroende på storlek, effektivitet samt volym. Priset brukar ligga mellan 3 000kr-25 000kr per beredare. Med installation och ibruktagning medräknat kostar det mellan 10 000kr-30 000kr. Installation, utbyte eller koppling av beredare kostar mellan 5 000kr-20 000kr. Service av beredare görs oftast med timtaxa.

Kontakta 24 Center

Vi utför byte samt service av varmvattenberedare. Ring 020 742 470 eller beställ online.

Senaste bloggar

10 sätt att spara energi
Allmän

10 sätt att spara energi

Tiden för årets högsta elkonsumtion är här, och många kommer ihåg förra vinterns toppar i elräkningarna. Vi uppmuntrar till att fortsätta spara el, eftersom små

Läs mer

Prenumerera på nyhetsbrev!

Genom att prenumerera på nyhetsbrevet får du en förmån värd 100 kronor vid din nästa beställning.