Rot-avdrag för
din beställning

Rot-avdrag

Är du ägare och bor i byggnaden där jobbet skall utföras så har du rätt till Rot-avdrag. Du kan ansöka om Rot-avdrag för exempelvis om- och tillbyggnader, reparationer och underhåll i din bostad.

Det innebär att 30% av ARBETSKOSTNADEN kommer att dras av från fakturan. Vi fakturerar 70% av arbetskostnaden. Sedan begär vi resterande 30% av skatteverket. 

Gäller inte material kostnader.  

Rot-avdraget får användas upp till 50 000 kr/år per person. 

Kontrollera alltid på skatteverket om du uppfyller alla krav för Rot-avdraget.

Läs mer på Skatteverkets hemsida.