Vad ska man göra då åskan orsakar skador?

När du upptäcker åska, stäng av elektriska apparater, stäng dörrar och fönster och försök att hålla dig inomhus under stormen. 

Även med förebyggande åtgärder kan åskan fortfarande orsaka skador. I den här bloggposten kommer vi att berätta vad du ska göra under strömavbrott och hur du ska agera efter ett strömavbrott och åskskur.

Oj, det åskade och hemmet blev mörkt!

Åskan dundrar, blixtrar och hemma slocknar ljuset samtidigt som hushållsapparaterna stannar. Åskan har orsakat ett strömavbrott. Det är viktigt att nu släcka ljuset i ditt hem, stänga av elektriska apparater och dra ut elkontakterna från vägguttagen. Särskilt rekommenderas att dra ut kontakterna till TV, datorer, hushållsapparater och förlängningssladdar från vägguttagen. Om blixten slår ner i elnätet kan den orsaka en överspänningspuls som kan skada känsliga elektriska apparater. Brandrisken är också möjlig.

Att stänga av apparater är också viktigt eftersom säkringssystemet kan överbelastas när strömmen återvänder. Att starta flera apparater samtidigt efter ett strömavbrott kan lägga extra belastning på säkringsboxen, vilket kan skada den. Därför är det bäst att vara försiktig med att starta apparater samtidigt och om möjligt fördela deras starttider, särskilt om strömavbrottet har varit långvarigt.

De flesta moderna byggnader är utrustade med effektiva skyddssystem som hjälper till att förhindra effekterna av överspänningar. Även om dessa skydd är vanliga idag, kan man aldrig vara för försiktig inför naturkrafterna. Särskilt vid äldre byggnader är det klokt att vara extra försiktig under åskskurar.

Av ovanstående skäl är det bra att dra ut elkontakterna ur vägguttagen när du lämnar hemmet under en längre tid. Man kan aldrig vara helt säker på hur nära åskan kommer och hur mycket skada den kan orsaka.

Efter stormen, inspektionsrunda

Efter kraftiga åskskurar är det bra att göra en inspektionsrunda både inomhus och utomhus. Här är en liten checklist som hjälper dig att identifiera vanliga skador. Kom dock ihåg att åska är en naturkraft som kan orsaka oväntade skador. Tänk alltid på säkerheten när du rör dig utomhus efter en storm.

xObservera din närmiljö, särskilt om ditt hem är nära el- eller kraftledningar. Om du ser nerfallna elledningar, var extra försiktig. Elledningar på marken är extremt farliga, och du bör hålla dig minst 20 meter från dem. Rör aldrig vid elledningar och försök aldrig flytta eller reparera dem själv. Dessutom, om du ser att träd eller grenar har fallit över elledningar, var försiktig. Försök inte ta bort dem själv, det kan öka risken för elektriska stötar. Om situationen verkar farlig, ring 112 eller ditt elbolag. 24 Center kan hjälpa med nödvändiga reparationer.

Kontrollera byggnadernas skick noggrant. Inspektera takstrukturen, skorstenarna och fönstren för eventuella skador. Observera särskilt eventuella sprickor, lösa delar eller andra tecken som tyder på skador orsakade av stormen. Om du upptäcker allvarliga skador, gå inte in i byggnaden, utan kalla in ett proffs för noggrann undersökning och eventuella reparationer.

Genomgå avrinningssystemet och kontrollera dess skick. Rengör det noggrant vid behov. Se till att stuprännor, stuprör och andra delar är fria från skräp och löv som kan hindra normal vattenavrinning. Avrinningssystemet bör regelbundet inspekteras för att förhindra att det blir igentäppt vid oväntade åskskurar.

Kontrollera elektriska apparater, särskilt kylskåpet och frysen, samt tillståndet på vägguttagen. Det är viktigt att kontrollera deras skick efter en storm, eftersom en skadad elektrisk apparat eller strömkälla kan orsaka brand. Om en apparat inte startar, låter konstig eller luktar bränt, sluta använda den och kontakta en reparatör. Reparation av elnät och apparater är yrkesmännens ansvar, så försök inte att reparera dem själv. I 24 Centers nätverk finns flera professionella elektriker.

Om du upptäcker vattenskador, agera snabbt och effektivt. Stäng omedelbart huvudvattenkranen för att stoppa vattenflödet. Därefter stöd eller begränsa läckan med tillfälliga medel, såsom handdukar eller andra lämpliga barriärer, för att förhindra att vattnet orsakar ytterligare skador. Det viktigaste är att minimera att vattnet sprider sig och hindra vattnet från att komma in i andra utrymmen eller strukturer. 24 Centers nätverk kan erbjuda hjälp vid vattenskador. 

På 24 Center följer vi dygnet runt utvecklingen av väderprognosen och förbereder oss för åskstormar. Om du behöver en elektriker eller annan reparationshjälp under eller efter stormen, kan du kontakta oss på 020 74 24 70. Tveka inte att kontakta oss även om du är osäker på vad du ska göra. Vi är tillgängliga dygnet runt och är alltid redo att hjälpa dig.

Senaste bloggar

10 sätt att spara energi
Allmän

10 sätt att spara energi

Tiden för årets högsta elkonsumtion är här, och många kommer ihåg förra vinterns toppar i elräkningarna. Vi uppmuntrar till att fortsätta spara el, eftersom små

Läs mer

Prenumerera på nyhetsbrev!

Genom att prenumerera på nyhetsbrevet får du en förmån värd 100 kronor vid din nästa beställning.