Laddning av elbilar

Laddningspunkter hemma: En bekväm metod för att ladda elbilar.

Elbilar börjar bli allt vanligare och därmed väcks frågan om var man kan ladda sin bil. Många utnyttjar laddningsplatserna vid köpcenter i samband med matinköp. Du kan dock även skaffa en laddningsplats på din egen tomt. Innan du skaffar och tar i bruk en laddningspunkt bör du dock beakta några praktiska frågor. 24 Center finns till hjälp både när det gäller att skaffa en laddningsstolpe och dess installation.

Genom att installera en laddningsstation för elbilen på din egen tomt eller genom att använda ett vanligt vägguttag kan du enkelt ladda bilen under natten eller under dagen när den är parkerad. Laddningspunkten kräver dock en specifik typ av vägguttag, så du kan inte bara ansluta elbilens laddningskabel till en vanlig värmestolpe. Det kan vara möjligt att utnyttja en elstolpe, men vi rekommenderar att du först har en elektriker att kontrollera om vägguttaget är lämpligt. Långvarig laddning belastar elnätet, och om vägguttaget inte är korrekt kan det utgöra en säkerhetsrisk och orsaka brand. Installationen av själva enheten för laddning kräver tillstånd från en elektriker. Inom 24 Centers nätverk finns det professionella som kan kontrollera lämpligheten hos vägguttagen och utföra installationen av laddningspunkten.

Då du väljer laddningssystem åt din elbil så lönar det sig att ta i beaktande några detaljer Laddningsutrustningarna bör vara utformade för att passa de varierande väderförhållandena i norden och borde kunnas enkelt anpassas för att möta behoven för att ladda en elbil. Till exempel kan laddningshastigheten vara lägre under natten eftersom bilen laddas under en längre tid kontinuerligt. Om du kan välja laddningstidpunkt så kan du spara pengar genom att ladda då elpriset är förmånligare. Dessutom finns det laddningsutrustning som kan integreras med solpaneler, vilket gör användningen av elbilen ännu mer kostnadseffektiv och miljövänlig.

Kontakta 24 Center och vi kommer överens om tidpunkten för installationen av laddningspunkten enligt dina scheman.

Elbilsladdning i bostadsbolag: Effektivisera transporten och öka värdet på bostäderna

Installation av laddningsstationer för elbilar på bostadsbolagets parkeringsplatser möjliggör bekväm och smidig laddning för invånarna, vilket förbättrar bekvämligheten för boende. Även om elbilar ännu inte finns i varje hushåll, kan installation av flera laddningsstationer samtidigt på lång sikt leda till besparingar. Aktivering och användning av laddningsstationen är också enkelt att göra i efterhand.

Arbetsgivare - Erbjud dina anställda möjlighet att ladda elbilar

Genom att möjliggöra laddning av elbilar för dina anställda under arbetsdagen visar du engagemang för miljön samtidigt som du ökar dina anställdas tillfredsställelse. Att erbjuda möjligheten att ladda elbilar till kunder kan också fungera som en konkurrensfördel och locka nya kunder. Entreprenörer och arbetsgivare, kontakta 24 Center och begär en offert.

Senaste bloggar

10 sätt att spara energi
Allmän

10 sätt att spara energi

Tiden för årets högsta elkonsumtion är här, och många kommer ihåg förra vinterns toppar i elräkningarna. Vi uppmuntrar till att fortsätta spara el, eftersom små

Läs mer

Prenumerera på nyhetsbrev!

Genom att prenumerera på nyhetsbrevet får du en förmån värd 100 kronor vid din nästa beställning.