åskväder

Åskväder! Hur ska man förbereda sig?

 

Vi närmar oss sommar, sol och varmt väder men med temperaturstigningen kommer sina nackdelar också.  Nämligen åskväder, och till det hörs även blixtnedslag, vilket kan vara farligt för hemmets apparater som fungerar på el. Ett blixtnedslag i närheten av fastigheten eller i närheten av elnätet som är kopplat till fastigheten kan orsaka en tillfällig spik av spänning vilken kan skada hemmets elapparater.

Åskväder hör till Sveriges farligaste väderfenomen

 

Åsksäsongen i Sverige börjar i maj och håller i tills september. Under dessa månader är nederbörden också som högst i hela Sverige. Åskväder hör till Sveriges farligaste väderfenomen. Hagel, blixtnedslag, kraftiga tromber samt översvämningar hör till farorna åskvädret kommer med. Åskväder kan döda, skada eller orsaka bränder men oftast brukar de orsaka materiella skador. 

Till exempel finns det fall där stort hagel från åskmoln har söndrat bilars vindrutor och bucklat plåten. Ingen orsak för panik dock, så länge man minns några basanvisningar. En gammal och säker säkerhetsåtgärd är att koppla loss elapparater från uttagen då det blir åskväder, det räcker inte att enbart slå av strömmen från brytaren. 

Modern teknologi är känsligt för överspänning i elnät som åska kan orsaka.

 

Teknik som är mest utsatt för skada är datateknik, kyl och frys. Blixten behöver inte träffa i närheten av fastigheten för att orsaka skada till dina elapparater.  Överspänning kan flytta sig flera kilometrar via el- och teleledningar in i byggnader och skada elapparater som är kopplade in i elnätet.

För att skydda dina apparater kan man installera uttag med åskskydd eller koppla fast i uttagen överspänningsskydd som skyddar elapparater från eventuella skador som åskan kan orsaka. Ifall man vill använda elapparater under åskväder så lönar det sig att skaffa överspänningsskydd.

Det går att installera överspänningsskydd och åskskydd i nybyggen som skyddar hemmet från blixtar så behöver man inte tänka på att dra ut stickproppar från uttag eller sätta in överspänningsskydd. 

Tips för åskväder:

  • Koppla loss elapparater
  • Simma inte utomhus och undvik öppet vatten
  • Undvik öppna områden då du är ute
  • Flytta dig inomhus då åskan överraskar
  • Undvik att använda hiss pga eventuella elavbrott
  • Stäng dörrar och fönster under åskväder för att förhindra att blixten kommer in
 
  • Kolla att din försäkring ersätter eventuella skador som åskväder kan orsaka, förrän skadorna sker.

Efter stormen

  • Kolla byggnadens tak, skorsten och fönster för eventuella skador
  • Rensa stoppade rännor

Med åska och oväder kommer också översvämningar. 

 

Sverige har mest nederbörd under sommarmånaderna från juli till augusti och vi på 24 Center har märkt att under dessa månader brukar även behovet för spolbilar skjuta upp i skyn. Hur ska man förbereda sig för översvämningar då?

Lönar sig att skaffa en länspump för källaren i god tid, förbered dig genom att bekanta dig med pumpen och lär dig att använda den.  Förvara inte elektronik i källaren då de tar lätt skada av vatten och fukt. Ifall vatten börjar ta sig in i huset så lönar det sig att stänga av huvudströmbrytaren, för att elapparater och elanläggningarna inte tar skada eller för att minimera skadan. Vatten kan även ta sig in i fastigheten från golvbrunnar och avlopp. Du kan täppa igen dem med t.ex. sandpåsar.

Ifall det inte hjälper och man har översvämningen hemma hos sig så är det bäst att beställa en sugbil som kommer och tar bort vattnet.

Ifall du har översvämning och behöver spolbil eller sugbil så hjälper 24 Center dig. Ring 020 742 470Skador som åska och blixtar kan orsaka ska alltid skötas av proffs. Försök inte reparera skador på elnät som blixtnedslag orsakat på egen hand.

Ring 24 Center på 020 742470 ifall du fått en skada pga åskväder eller blixtnedslag. Kundbetjäningen har öppet 24/7 och vi är alltid färdiga att hjälpa dig!

Läs mer

10 sätt att spara energi

10 sätt att spara energi

Tiden för årets högsta elkonsumtion är här, och många kommer ihåg förra vinterns toppar i elräkningarna. Vi uppmuntrar till att fortsätta spara el, eftersom små

Lär mer »

Senaste bloggar

10 sätt att spara energi
Allmän

10 sätt att spara energi

Tiden för årets högsta elkonsumtion är här, och många kommer ihåg förra vinterns toppar i elräkningarna. Vi uppmuntrar till att fortsätta spara el, eftersom små

Läs mer

Prenumerera på nyhetsbrev!

Genom att prenumerera på nyhetsbrevet får du en förmån värd 100 kronor vid din nästa beställning.