7 av de vanligaste problemen i gamla villor

7 av de vanligaste problemen med villor. Fixa de här i tid ifall du planerar på att renovera din villa

Att skaffa en gammal villa för att bli ett nytt hem är en dröm som många svenskar har. Då man planerar i förhand och gör grundarbetet bra så lyckas man bäst i sitt projekt. Då man skaffar en gammal villa lönar det sig att bekanta sig med stället ordentligt och göra en budget för renoveringen. På så vis är det lätt att hålla reda på utgifter. Från den här sidan kan du läsa mer om villors vanligaste hustekniska problem och hur du kan förbereda dig för nödvändig renovering och reparation.

Täckdiken

Bland de viktigaste sakerna att kolla i gamla hus är täckdiken och skicket av dem. Ifall täckdiken fattas eller de inte fungerar ordentligt, så kan husets botten ta skada. Då man köper ett åldrat hus så lönar det att börja med att kolla skicket av täckdiken. Täckdikenas funktion går det att kolla genom att tappa vatten i den översta kontrollbrunnen. Kolla sedan att vattnet inte samlas i täckdikssystemet. Genom att spola gamla täckdiken kan man förbättra deras funktion. Åtgärden är dock inte alltid en långvarig lösning. Bästa sättet att få reda på skicket av täckdikesanläggningen är genom att filma. Samtidigt lönar det sig att ta reda på markens uppbyggnad runt huset och ifall det finns växtlighet på väggarna. Kom ihåg att även kolla konditionen på täckdikets rör, fuktisolisermattorna och fuktventilen.

Isolering

Isoleringen på gamla hus lönar det sig att kolla och vid behov byta ut till modernare. I äldre hus är det vanligt att använda sågspån som värmeisolering. Med tiden trycks sågspånen ihop och är dessutom känsliga för fukt och mögel. Då man renoverar lönar det sig därför att alltid åtminstone byta ut isoleringen till modernare. Ordentlig isolering förebygger fuktskador och dessutom håller de värme bättre vilket leder till lägre elräkningar.

Ventilation

Många äldre villor lider av en bristfällig ventilation. Det lönar sig att kolla samt fixa ventilationen så snabbt som möjligt. På så vis slipper man fuktskador. Ventilationen är viktig för taket, fasaden och botten. Mellantakets ventilation är viktig för takstrukturen ska hållas torr. Man kan förbättra ventilationen genom att lägga till ventilationsluckor eller lågtrycksfläktar. Fasadens ventilation kan vara problematisk då ersättningsluften kommer direkt via strukturen. 

Då markytan stiger med åren kan det förhindra ventilationen av trossbotten. Ifall huset saknar trossbotten och ventilerat kryputrymme så är risken för fuktskador även större och det lönar sig att kolla strukturen.

 

Våtutrymmen

Ett vanligt problem med gamla hus brukar vara våtutrymmens bristfälliga strukturer. Ibland så har man installerat våtutrymmen i husets källare utan nödvändiga luftventiler och med bristfällig ventilation. De här sakerna lönar det sig att kolla snabbt och modernisera till nutidens standard. Då man renoverar badutrymmen så lönar det att ta i beaktande att gamla trähus lever och luftfuktigheten får trästrukturen att expandera och krympa. Det viktigaste är att ha en ordentlig vattenisolering och hålla koll på ventilationen. En duschkabin minskar fuktigheten i luften och förebygger fuktskador. Nuförtiden rekommenderas det att lämna rören synliga på ytan. Det möjliggör att man märker potentiella skador lättare.

Takstruktur

Ett läckande eller bristfälligt tak hör till det största problemet med gamla hus. Taket kan ha tagit skada vilket leder till att vattnet rinner in i mellantaket. Vatten eller snö kan ta sig in i mellanbjälklaget via bristfällig takfot eller läckande detaljer. Taket kan ha ventilationskanaler eller takluckor vars isolering är bristfällig. Då kryper fukten in i strukturen. Ett gammalt, felinstallerat plantak eller ett sadeltak som installerats på efterhand ovanpå plantaket kan leda till fuktskador. Genom att förnya taket till moderna standarder kan man förlänga husets livslängd och förhindra skador helt och hållet.

Gamla röranläggningar

Ifall villan du köpt ännu har originella röranläggningar så är det viktigt att noggrant kartlägga rörens skick. En stor del av rören är gömda inne i strukturen vilket kan göra det svårt att uppskatta rörens skick från utsidan. Väldigt ofta är inre delen av röranläggningen i sämre skick än vad man kan förvänta sig.

Det lönar sig att filma avloppen ifall man vet att röranläggningen är över 35 år gammal, eller att man använt gjutjärn eller betong som material. Ju tidigare man utför en ordentlig rörrenovering desto bättre. Då en fuktskada sker så kan man tvingas riva ner och förnya husstrukturer. Försäkringen ersätter nödvändigtvis inte fuktskador ifall man inte kartlagt röranläggningens skick i tid.

Självgjorda elkopplingar

I gamla hus kan man stöta på de underligaste elkopplingarna, ibland kan de även vara livsfarliga. Gamla elledningar i sig själva kan vara en risk, för att med tiden blir ledningarna sköra. Gamla elanläggningar är inte designade för nutidens smartapparater och mängden av apparater. Ofta brukar amperemängden och eltavlan vara tillräcklig men det lönar sig att låta proffs bedöma ifall elcentralen måste bytas ut helt och hållet. Elen på hus byggda på 50-talet och tidigare, har löpt sitt lopp. Ifall det redan uppstått elfel i hemmet och boende inte har beställt en elektriker för att fixa felet så ersätter försäkringsbolaget nödvändigtvis inte ifall en elskada sker på nytt.

 

Senaste bloggar

10 sätt att spara energi
Allmän

10 sätt att spara energi

Tiden för årets högsta elkonsumtion är här, och många kommer ihåg förra vinterns toppar i elräkningarna. Vi uppmuntrar till att fortsätta spara el, eftersom små

Läs mer

Prenumerera på nyhetsbrev!

Genom att prenumerera på nyhetsbrevet får du en förmån värd 100 kronor vid din nästa beställning.