Bli partner

Efter registrering kan ni teckna ett partneravtal och börja ta emot arbetserbjudanden från vårt jourcentral.

Avtalets innehåll

Företaget som registrerats får tillgång till 24 Centers arbetserbjudanden.

Procedur

Vid genomförandet av arbetet inom sitt verksamhetsområde ska Partnern följa nedanstående procedur:

1. Efter att 24 Center vidarebefordrat uppdraget till Partnern och Partnern godkänt uppdraget ska Partnern omedelbart kontakta Kunden, komma överens om arbetets genomförande och informera Kunden om schemat.

2. Partnerns installatör(er) anländer till platsen enligt överenskommelse.

3. Partnerns installatör(er) skal utföra arbetet på plats fackmannamässigt och effektivt.

4. Partnern fakturerar 24 Center Ab för det utförda arbetet.

Registrering

Prissättningen avtalas separat efter registreringen. En representant från 24 Center kommer att kontakta er.

Vi säkerställer också att våra partners har alla branschspecifika tillstånd och behörigheter uppdaterade.