8 tips för att bevara hemmets värde

Med de här tipsen bevarar du hemmets värde

Regelbunden underhåll av hemmet är en av de viktigaste sakerna som fastighetsägaren själv kan göra för att bevara hemmets värde. Även en värdefull fastighet eller ett hem förlorar sitt värde om det inte underhålls ordentligt. Regelbundet underhåll av hemmet innebär små underhållsarbeten, där en stor del kan utföras själv – genom dem hålls hemmet rent och säkert att bo i. För att ditt hem ska vara bekvämt och förbli i bästa skick så länge som möjligt, är det bra att genomföra underhållsarbete som bidrar till att upprätthålla fastighetens värde med jämna mellanrum, samtidigt som det bibehåller ett bättre återförsäljningsvärde när tiden kommer.

Hur bevarar man hemmets värde bäst?

 • Undvik vattenskador – upptäck vattenläckage i tid och reagera omedelbart
 • Håll vattenlås och golvavlopp rena 

 • Kontrollera anslutningarna till hushållsapparater med jämna mellanrum 

 • Reagera snabbt på förändringar i lukt 

 • Byt tätningarna på fönstren regelbundet 

 • Håll försäkringsskyddet aktuellt 

 • Skapa en underhållsplan 

 • Håll hemmets mapp uppdaterad och begär rapporter och dokument om underhållsåtgärder

Upptäck vattenläckage i tid - övervaka vattenförbrukningen

En vattenläcka kan upptäckas genom att övervaka vattenmätarens rörelse när inga kranar eller apparater använder vatten. Om vattenmätaren fortsätter att röra sig, läcker det någonstans vatten. Det är bra att ha en tabell för övervakning av energi- och vattenförbrukning. Genom tabellövervakningen kan energi- och vattenförbrukningen enkelt följas årligen eller till och med månatligen.

Rengör vattenlås och golvavlopp regelbundet

Matrester samlas i kökets vattenlås över tiden, likaså hår och smuts i duschen. Regelbunden rengöring hjälper till att förebygga vattenskador. Rengör låsen, särskilt om de inte drar ordentligt eller om golvavloppet börjar lukta illa. Rekommendationen är att rengöra dem 2-3 gånger per år. Om golvavloppet drar dåligt upprepade gånger, bör du kalla på en rörmokare för att undersöka situationen.

Kontrollera anslutningarna till tvättmaskiner

Orsaken till vattenskador är ofta kopplingssvikt hos diskmaskiner eller tvättmaskiner. Håll koll på anslutningarnas skick och stäng av kranen när maskinerna inte används. Kom ihåg att installationen av tvättmaskiners slangar och anslutningar alltid bör göras av professionella.

Använd dina sinnen - identifiera unken och fuktig lukt

Övervaka regelbundet både in- och utsidan av huset. Observera husets grund och vattenavledningssystem, taket och skorstenen utomhus. Inomhus, luktar, ventilation, rör och fuktiga områden. Ventilationen i bostäder sker genom utluftnings- och tilluftventiler. Håll ventiler rena så att ventilationen fungerar korrekt.

Byt tätningarna på fönstren regelbundet

Tätningarna på fönstren måste bytas flera gånger under fönstrens livslängd, hur ofta beror på kvaliteten och hållbarheten hos tätningarna. Det är bra att kontrollera tätningarna en gång om året. När du tätar fönster och dörrar ordentligt kan rummets temperatur sänkas till 20-21 grader utan att det påverkar boendekomforten och samtidigt spara energi på uppvärmningsräkningen.

Kontrollera fastighetens försäkringsskydd

Vid skador är det viktigt att skadorna åtgärdas snabbt för att inte skadornas omfattning ska öka. När försäkringarna är i ordning kan du genomföra reparationer och renoveringar snabbare utan ekonomiska bekymmer.

Skapa en underhållsplan för framtiden

Beakta livslängden för elektriska apparater samt tillståndet för elledningar och rör. Ditt hems värde bibehålls bättre när nödvändiga uppdateringar och renoveringar görs i god tid. Till exempel bör tillståndet för rör och avlopp undersökas senast vid 35 års ålder, medan vattenledningar bör undersökas tidigare, vid cirka 20 års ålder. Även livslängden för elledningar når sin ände vid 50 år och då är det ofta dags att byta elskåpet och kontrollera om amperantalet är tillräckligt för nuvarande användning.

Håll hemmets dokumentationer uppdaterade

Varje enbostadshus bör också ha en bruks- och underhållsguide, även kallad hemmets mapp. I mappen bör alla utförda renoverings- och ändringsarbeten listas på ett tillräckligt omfattande sätt. Listan över åtgärder kan inkludera exempelvis årliga reparationer, grundläggande renoveringar, rumförändringar eller reparationer av oväntade skador. Ett mervärde i en försäljningssituation kan uppnås om bruks- och underhållsguiden innehåller information om byggnadsdelar, ytmaterial, system och apparater, så att användaren kan få en helhetsbild av fastighetens underhållskrav. Underhåll och vård av tekniska apparater och system samt ytmaterial specificeras i separata anvisningar.

Säkerställ dokumentation av underhållsåtgärder

För att bevara värdet är det viktigt att nödvändiga underhålls- och renoveringsarbeten utförs på rätt sätt och av en aktör med rätt tillstånd. Se till att du får alla nödvändiga dokument och förvara dem på ett säkert sätt, eftersom du kan behöva dem vid skadesituationer för försäkringsbolaget eller i framtiden för försäljning eller värdering av huset. Entreprenörens uppgift är att tillhandahålla nödvändiga bruks- och underhållsanvisningar, inklusive information om byggnadsdelar, använda material, ämnen, tillbehör och apparater samt nödvändiga protokoll, men det är fastighetsägarens ansvar att kontrollera att dokumenten är tillräckliga.

Enkla underhållsåtgärder som bör utföras en gång om året 

 • Om du har en öppen spis i ditt hus – beställ sotning en gång om året 

 • Rengör fettfiltret till köksfläkten 

 • Dammsug bakom hushållsapparaterna 

 • Rengör ventilerna för ventilation 

 • Kontrollera bastuaggregatets motstånd och bastustenarnas kondition 

 • Smörj gångjärnen på dörrar och fönster Rengör hängrännor 

 • Beställ tömning av fettavskiljaren

24 Center hjälper till med underhåll av hemmets tekniska system 24 Center är en jourcentral för husets tekniska system som erbjuder kvalitativ service för tekniska problem oberoende av tid och plats. Du får hjälp med en enda telefonsamtal, både i akuta nödsituationer och i icke-akuta vardagsarbeten. Från vår omfattande nätverk av tekniska experter kan du hitta de bästa tekniska yrkesmännen i ditt område. Hitta närmaste lediga rörmokare, elektriker, låssmed eller till och med spolbil enkelt – ett samtal är allt som behövs på 020 74 24 70 eller så kan du beställa icke-akut arbete genom att använda vår webbplats här.

Senaste bloggar

10 sätt att spara energi
Allmän

10 sätt att spara energi

Tiden för årets högsta elkonsumtion är här, och många kommer ihåg förra vinterns toppar i elräkningarna. Vi uppmuntrar till att fortsätta spara el, eftersom små

Läs mer

Prenumerera på nyhetsbrev!

Genom att prenumerera på nyhetsbrevet får du en förmån värd 100 kronor vid din nästa beställning.