Flag of UK
In English

Sekretesspolicy

Partners och 24 Center Partner-applikationen,
24 Center Sverige Ab, 18/2 2021

Personuppgiftsansvarig

24 Center Sverige Ab

Platensgatan 20

591 35 MOTALA

Personuppgifter som ska behandlas

Datakategorier: personer som representerar partners

Följande personuppgifter samlas alltid in från en engångskund:

Med tillstånd från 24 Center Partner-användaren samlas följande information in:

Platsinformation

Platsbaserade tjänster bestämmer din plats med hjälp av tjänster som tillhandahålls av din enhet, till exempel GPS när du använder applikationen och när applikationen är i bakgrunden eller stängt. Vår tjänst samlar in platsinformation om enheten om användaren har gett sitt samtycke.

Vår tjänst samlar in och behandlar platsinformationen för 24 Center Partner-applikationen så att den kan rikta in och filtrera arbetserbjudanden baserat på plats, även när applikationen är stängd. Avståndet mellan arbetsplatsen och användarens plats påverkar om användaren får en avisering om ett nytt arbetserbjudande i närheten. Delning av bakgrundsplats måste vara på om användaren vill få arbetserbjudanden baserat på sin egen plats (och inte bara baserat på platsen för sitt kontor) och filtrera aviseringar baserat på avstånd.

24 Center Sverige Ab delar inte platsinformationen för 24 Center Partner-applikationen med tredje part.

Syfte och skäl för bearbetning

24 Center Sverige Ab behandlar personuppgifter så att de kan genomföra de avtal de har ingått med sina partners.

Behandlingskriterier enligt Dataskyddsförordningen är följande:

Mottagarkategorier

Företagets interna positioner beskrivs i informationsbokslutet.

Revisor: (True Value Redovisning) information som är nödvändig för redovisning

De kontraktsförändringar som krävs enligt Dataskyddsförordningen kommer att genomföras av ovannämnda personuppgiftsbiträde utanför företaget 24 Center Sverige Ab.

Förvaringstid för personuppgifter

Partners uppgifter ska raderas efter avtalsförhållandets upphörande när de uttryckligen begärs och inga hinder för det har identifierats, men senast inom 5 år efter att avtalsförhållandet upphört.

Om informationen blir överflödig eller föråldrad kan informationen arkiveras i ett arkiv som är tillgängligt för VD:n för 24 Center Sverige Ab, förutsatt att utövandet av den registrerades rättigheter inte kräver fullständig radering av informationen. I sådant fall vidtas lämpliga skyddsåtgärder.

Vidare genomförs en årlig granskning för att avgöra om det finns en legitim grund för att hantera samtliga personuppgifter, och eventuellt ytterligare uppgifter ska raderas.

Den registrerades rättigheter

Den registrerade har följande rättigheter:

I alla frågor som rör dess rättigheter måste den registrerade kontakta VD:n för 24 Center Sverige Ab, vars kontaktinformation finns ovan.

Oppositionsrätt

Enligt artikel 21 i GDPR, har den registrerade rätt att invända mot behandlingen av hans personuppgifter på ett sådant sätt att den personuppgiftsansvariga inte kan behandla dem när vissa villkor är uppfyllda. Exempelvis kan behandling av personuppgifter för direkt marknadsföringsändamål motsättas. I frågor som rör utövandet av invändningsrätten uppmanas den registrerade att kontakta VD:n för 24 Center Sverige Ab.

Återkallelse av samtycke

Den registrerade kan när som helst återkalla sitt samtycke till användningen av hans eller hennes personuppgifter för marknadsföringsändamål. Detta uppnås genom att kontakta VD:n för 24 Center Sverige Ab.

Rätt att klaga till tillsynsmyndigheten

Enligt artikel 77 i Dataskyddsförordningen har den registrerade rätt att lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten om han eller hon anser att behandlingen av personuppgifterna bryter mot denna förordning.

Obligatorisk tillhandahållande av information

Endast den information som krävs för ovanstående kriterier kommer att samlas in och därför är informationen obligatorisk och nödvändig för att avtalet ska konkluderas. När det gäller personuppgifter som behandlas på grundval av samtycke är naturligtvis tillhandahållande av information frivillig.

Säkerhetstillbud

Företagets VD hanterar meddelanden om säkerhetsöverträdelser till myndigheten och den registrerade enligt kraven i Dataskyddsförordningen.

Risk för den registrerades rättigheter och friheter

Risken för den registrerades rättigheter och friheter beräknas måttlig. Ärendet hanteras av en lämplig och kompatibel dataskyddsadministration. Riskbedömningen har gjorts i företagets informationsbokslut.

Verkkosivustomme käyttää evästeitä. Käyttämällä palvelujamme hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää